AM - DE - EN - FR - IT


Ձեր կարիերան կարող է սկսվել այստեղ:

 

ՀԵԲ-ը երիտասարդ և աճող հասարակական կազմակերպություն է, որը ձգտում է կամուրջ ստեղծել Եվրոպայի և Հայաստանի միջև: Մենք միշտ ուրախ ենք դիմումներ ստանալ մեր աշխատանքով հետաքրքրված բարձր որակավորում ունեցող անձանցից: Հայերենի իմացությունը գնահատվում է, սակայն պատրադիր չէ: Խնդրում ենք ուղարկել ձեր ինքնակենսագրականը (ցանկալի է EuroPass ձևաչափով)՝ կցելով լուսանկար և բացատրական համառոտ նամակ' ի պատասխան ստորև բերված որևէ հայտարարության: Խնդրում ենք նամակի վերնագրում նշել՝ որ պաշտոնի համար եք դիմում: Մենք սպասում ենք ձեր արձագանքներին:


European Friends of Armenia is a young and growing NGO which seeks to build bridges between Europe and Armenia. We are currently not recruiting.

 

 

 

 

Unpaid student internship opportunity

 

From time to time, we are in a position to offer a student internship to those who are interested in our activities and would like to be trained in all aspects of NGO work.


Bear in mind that:


  • the internship has to last 8 weeks minimum
  • you have to be a student to apply
  • you have to have your own funding through your university, an EU programme or some other grant
  • you have to possess a valid work permit for Belgium or be enrolled in a Belgian university (which means that if, for example, you are a Russian/Armenian student in Paris, unfortunately you cannot apply)

 

If you are interested and fulfill the above-mentioned criteria, please send your CV and cover letter to with a subject line "student internship". Don't forget to indicate your availability. We look forward to hearing from you!

 Student internship opportunity

 

From time to time, we are in a position to offer a student internship to those who are interested in our activities and would like to be trained in all aspects of NGO work.

 

Bear in mind that:

 

  • the internship has to last 8 weeks minimum
  • you have to be a student to apply
  • you have to have your own funding through your university, an EU programme or some other grant
  • you have to possess a valid work permit for Belgium or be enrolled in a Belgian university (which means that if, for example, you are a Romanian/Russian/Armenian student in Paris, unfortunately you cannot apply)


If you are interested and fulfill the above-mentioned criteria, please send your CV and cover letter to StudentIntern@eufoa.org with a subject line "student internship". Don't forget to indicate your availability. We look forward to hearing from you!