AM - DE - EN - FR - IT

Ձեր կարիերան կարող է սկսվել այստեղ:

 

ՀԵԲ-ը երիտասարդ և աճող հասարակական կազմակերպություն է, որը ձգտում է կամուրջ ստեղծել Եվրոպայի և Հայաստանի միջև: Մենք միշտ ուրախ ենք դիմումներ ստանալ մեր աշխատանքով հետաքրքրված բարձր որակավորում ունեցող անձանցից: Հայերենի իմացությունը գնահատվում է, սակայն պատրադիր չէ: Խնդրում ենք ուղարկել ձեր ինքնակենսագրականը (ցանկալի է EuroPass ձևաչափով)՝ կցելով լուսանկար և բացատրական համառոտ նամակ' ի պատասխան ստորև բերված որևէ հայտարարության: Խնդրում ենք նամակի վերնագրում նշել՝ որ պաշտոնի համար եք դիմում: Մենք սպասում ենք ձեր արձագանքներին:Paid Internship, Brussels

 

European Friends of Armenia (EuFoA) is a young and growing NGO which seeks to build bridges between Europe and Armenia. We are now seeking a highly motivated young professional to cover a full-time PAID INTERNSHIP. The applicant will be trained in all aspects of NGO work and will become an integral part of our team.


Your key responsibilities, under the guidance and supervision of the Secretary General, will be:

 • Monitoring EU-Armenia relations
 • Organising conferences, research trips and other special events
 • Performing ad-hoc research
 • Assisting with the update of the organisation's website
 • Supporting the build-up of our network

 

You will be required to have the following skills and qualities:

 • A completed university degree in a relevant field
 • Demonstrated interest in the field of the EU's External Relations
 • Language skills:

- fluent in English with good analytical and drafting skills
- at least working level of French

- knowledge of German, Italian, other EU languages, Armenian or Russian will be considered an asset

 

 • At least basic knowledge of EU institutions
 • Journalistic/media experience is an asset
 • Knowledge about Eastern Europe and the Caucasus is an asset but not required - the motivation and ability to learn quickly about this highly interesting region and its political context are required
 • Applicants should be well-organised, self-motivated and reliable
 • Computer skills (Microsoft Office, common online tools) are required
 • Applicants from countries requiring work permits (Armenia, Russia, Romania, Bulgaria etc) have equal opportunities if they already hold a valid work permit for Belgium


We are offering:

 • A very good working environment in a small, young, efficient and international team
 • Involvement in all daily activities and participation at meetings
 • A fair remuneration, sufficient to live on in Brussels and comparable to that offered by other Brussels-based organisations

 

Starting date: asap - 29 August 2013 the latest.

 

Please send your application consisting of a CV, ideally (not obligatory) in EuroPass format and with a recent portrait, together with a cover letter in English to recruitment@eufoa.org.


Deadline for applications is 31 July 2013.


Please click here to download the adStudent internship opportunity

 

From time to time, we are in a position to offer a student internship to those who are interested in our activities and would like to be trained in all aspects of NGO work.

 

Bear in mind that:

 

 • the internship has to last 8 weeks minimum
 • you have to be a student to apply
 • you have to have your own funding through your university, an EU programme or some other grant
 • you have to possess a valid work permit for Belgium or be enrolled in a Belgian university (which means that if, for example, you are a Romanian/Russian/Armenian student in Paris, unfortunately you cannot apply)


If you are interested and fulfill the above-mentioned criteria, please send your CV and cover letter to StudentIntern@eufoa.org with a subject line "student internship". Don't forget to indicate your availability. We look forward to hearing from you!